Regulamin sklepu

 

– PKD200747.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

– Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez Galeria Antresola na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

– Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.antresola-galeria.pl

– Zamówienia poprzez stronę www.antresola-galeria.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim.

– Klienci nieposiadający indywidualnego konta, mogą składać zamówienia e- mailem bądź telefonicznie.

– Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest bezzwłocznie na adres e-mail zamawiającego, w celu akceptacji przez otworzenie indywidualnego linku/odnośnika. Obsługa zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez zamawiającego. Zamówienie, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane.

– Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 10 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).

– Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

– Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 887 997 799 lub e-mailem pod adresem sklep@antresola-galeria.pl.

– Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

– Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://antresola-galeria.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Odbiór osobisty – oznacza formę odbioru przedmiotu w siedzibie sklepu.

 

Wysyłka:

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firma kurierska DPD.

Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać tzw. „Odbiór osobisty” i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu .

 

Płatność:

Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:

-Płatności przy odbiorze – należność pobiera listonosz, kurier lub sprzedawca w przypadku opcji odbiór osobisty.

-Płatność z góry – przelewem bankowym na konto sklepu.

 

Zamówienia przy których zamawiający wybrał opcję płatne z góry zostają anulowane w przypadku nie otrzymania wpłaty w ciągu 10 dni od ich złożenia.

 

Wysyłka za granicę:

Sklep oferuję możliwość wysyłki za granicę. Warunkiem wysyłki za granicę jest dokonanie wpłaty należności. Koszty wysyłki zostaną uwzględnione indywidualnie.

 

Zamówienia płatne przy odbiorze:

Kupujący składający zamówienie z opcją płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez klikniecie w indywidualny link znajdujący się w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia oraz zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru.

W przypadku gdy Kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej, przez Kupującego, Kupujący zostaje obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

W Sklepie www.antresola-galeria.pl Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, nie podając przyczyny.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony ( pobrudzony, zarysowany). Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem).

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą, paragonem.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych na konto Zamawiającego.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy”

 

Reklamacje:

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu Galeria Antresola ul. Żeromskiego 1 A lokal 10, 15-349 Białystok.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpływu.

Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Sklep nie odpowiada za opóźnienia realizacji zamówienia wynikające z winy Producentów/Dystrybutorów.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych w tym, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Dane osobowe:

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.antresola-galeria.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Postanowienia końcowe:

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2012-02-02.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.antresola-galeria.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Złożenie zamówienia oznacza że klient zapoznał się i akceptuje regulamin.